🔸 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ساعت ۲۱:۳۰  چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۹ از طریق ارتباط اینستاگرامی و به صورت زنده از خط تولید مودم‌های ایرانی شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید بازدید می‌کند و در جریان روند تولید این مودم‌ها قرار می‌گیرد. 🔸مودم‌های VDSL و ONT GPON تولیدی شرکت ارگ جدید (U_TEL#) در سرویس‌های ارائه شده توسط شرکت مخابرات ایران به کاربران اینترنت پرسرعت، استفاده می‌شود.