کنترل دسترسی کودکان به اینترنت

کنترل دسترسی کودکان به اینترنت

یکی از مشکلات اساسی در فناوری اطلاعات و ارتباطات، غرق شدن افراد در اینترنت و کاهش روابط انسانی و اجتماعی است. این معضل در کودکان و نوجوانان به‌شدت به چشم می‌خورد. ازآنجا که استفاده زیاد از اینترنت سبب کاهش راندمان درسی آن‌ها شده و از سویی دیگر افسردگی‌هایی را برای کودکان فراهم می‌نماید. به‌بیان‌دیگر استفاده از فضاهای مجازی اینترنت، ماهواره و... در دنیای امروزی افزایش‌یافته و این امر سبب نزدیکی هرچه بیشتر ارتباطات و تعاملات می‌شود. جدای از تأثیرات مثبتی که فضای مجازی دارد، استفاده نابهنجار و نادرست از آن سبب بروز یک سری چالش‌هایی می‌شود که در درجه اول اعتیاد اینترنتی را به همراه دارد، که این امر ازنظر روان‌شناسی سبب ایجاد اختلال‌هایی در اخلاق و شخصیت هویتی فرد می‌شوند. اگر این امر به‌طور مستمر ادامه پیدا کند، فرد با واقعیت‌هایی که در آن رشد کرده بیگانه می‌شود و هنجارها و الگوهایی را که زمانی می‌توانست با آنها ارتباط برقرار کند، بی‌ارزش و کم‌اهمیت می‌شوند و در مقابل عناصر و ارزش‌هایی را جایگزین آن می‌سازد که در بطن فضای مجازی قابل‌تعریف هستند.

نتیجه این امر، دوگانگی در هویت و شخصیت فرد می‌شود که سلامت روانی او را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر نقش استفاده از فضای مجازی بر سلامت روانی با استفاده از روش توصیفی کتابخانه‌ای بوده است. نتایج بررسی یافته‌های - تحقیق حاکی از آن است که، ارتباط‌های اجتماعی از طریق اینترنت ضعیف‌تر از ارتباط‌های واقعی است و در درازمدت به انزوای اجتماعی، افسردگی و به مخاطره افتادن سلامت روان افراد می‌انجامد. مطالعات انجام‌شده نشان داده‌اند این افراد، در روابط اجتماعی مهارت‌های لازم را ندارند و از آسیب‌پذیری بالا و سلامت و بهداشت روانی پایین، رنج می‌برند.
یکی از قابلیت‌های مودم‌های یوتل مدیریت دسترسی کودکان به اینترنت است. به‌راحتی شما می‌توانید روزها و یا ساعت‌های دسترسی کودکان خود را به اینترنت مدیریت نمایید و این امر نیازی به خاموش کردن مودم ندارد. به کمک قابلیت کنترل والدین یا parental contrl شما با چند کلیک می‌توانید زمان دسترسی و یا روز دسترسی به اینترنت را برای فرزندان خود فراهم کنید. برای آشنایی با این تنظیمات لطفاً کلیپ زیر را مشاهده کنید.


چاپ   ایمیل