محصولات UTEL دارای ۳ سال گارانتی می باشد.در صورت رعایت شرایط گارانتی، مودم معیوب بدون قید و شرط تعویض می گردد.شما میتوانید در ساعات کاری شرکت جهت رفع مشکل با شماره تلفن ۰۲۱۴۵۳۲۹ تماس بگیرید و اطمینان داشته باشید که کارشناسان ما در بخش پشتیبانی در اسرع وقت به رفع مشکل شما خواهند پرداخت.

شرایط گارانتی:

در صورت وقوع هر کدام از موارد ذیل، مودم شامل گارانتی نخواهد بود:

مخدوش یا پاره شدن برچسب پلمپ مودم
مخدوش یا پاره شدن شماره سریال مودم
ضربه خوردن تجهیزات
ایرادات ناشی از نوسان برق
انجام هرگونه تعمیرات توسط افراد غیر مسئول