این مودم از محصولات یوتل ساخت ایران مناسب برای استفاده کاربران حرفه ای خانگی و سازمان ها طراحی و تولید شده است.

Wireless 300Mbps

Wireless N LTE

Modem Router

 • ۳GPP
 • IEEE 802.11 b/g/n
 • IPV4, IPV6 support
 • WEP/WPA/WPA2 Mixed
 • Port Mapping
 • NAT router
 • Qos
 • Firewall
 • MAC,IP and Domain Filter
 • Syslog monitoring
 • ۴LAN Port
 • ۲MIMO Antennas

برای دانلود دیتا شیت مودم L443 کلیککنید.

برای دانلود آخرین Firmware L443 کلیک کنید.

firmware